Akademia Stanowienia Dobrego Prawa
Kurs e-learningowy

Platforma e-learningowa to część projektu "Akademia Stanowienia Dobrego Prawa dla Organizacji Pozarządowych".

Projekt jest skierowany do przedstawicieli trzeciego sektora, którzy chcieliby zwiększyć swoje kompetencje związane z procesem legislacyjnym, konsultacjami społecznymi oraz z tworzeniem nowych przepisów. Kurs internetowy pomoże również nabyć oraz uzupełnić wiedzę z zakresu zagadnień ekonomicznych powiązanych z procesem prawotwórczym.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie www Akademii:
http://wise-europa.eu/akademia


Projekt "Akademia Stanowienia Dobrego Prawa dla Organizacji Pozarządowych" jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.02.16.00-00-0014/16).

Kwota dofinansowania: 1 253 760,00 PLN, z czego wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 056 668,93 PLN.